Forum strony :: ProstyAngielski.pl - Zadaj pytnie i uzyskaj odpowiedź!
Forum jest aktualnie zamknięte. Poniżej znajduje się powód podany przez administratora.
To forum jest na chwilę obecną zamknięte. Zachęcam Cię do odwiedzenia www.ProstyAngielski.pl oraz komentowanie i kontakt w razie pytań dotyczących zagadnień języka angielskiego. Forum wraca niebawem:)